info: +420 776 856 033  |  Email: info@eshop-bazeny.cz

Doprava nad 800 EUR ZADARMO

Prihlásenie
Stratili ste heslo?

0 položiek za 0 € s DPHKošík

Zásady spracovania osobných údajov

Základné ustanovenia


Správcom osobných údajov je firma Marek Hlubuček, IČO: 74006410, so sídlom V.Dobiáša 496, Jičín 506 01 (ďalej len správca). Správca osobných údajov je možné kontaktovať písomne ​​na vyššie uvedenú adresu alebo emailom na info@eshop-bazeny.cz.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o fyzickej osobe, ktorá správcovi poskytla svoje osobné údaje na základe kúpnej zmluvy, na základe registrácie do eshopu správcu alebo na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci prihlásenia k odberu noviniek (newsletterov) zasielaných správcom.

Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR).


Rozsah spracovania osobných údajov

V súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovaru dochádza zo strany Správcu k spracovaniu nasledujúcich kategórií osobných údajov:

akademický titul

meno a priezvisko

názov obchodnej firmy

IČO, DIČ

email

telefón

fax

adresa trvalého pobytu

adresa sídla alebo miesta podnikania

fakturačná adresa

osobné údaje získané z Cookies


Účel spracovania osobných údajov, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov

Rozsah spracovávaných údajov závisí od účelu spracovania. Na niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu Správcu alebo na základe zákona (bez súhlasu), pre iné iba na základe súhlasu.

Spracovávanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenia zákonných povinností a z dôvodu oprávneného záujmu


Poskytnutie osobných údajov nutných pre plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je nutné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely nie je možné služby či predaj tovaru poskytnúť. Na spracovanie osobných údajov na tieto účely nie je potrebný súhlas. Spracovanie osobných dát z dôvodu plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností nemožno odmietnuť.

Ide o tieto čiastkové účely:

predaj tovaru či služieb (plnenie zmluvy)

poskytovanie služieb elektronických komunikácií, platobných transakcií, poskytovanie ďalších služieb (plnenie zmluvy)

vyúčtovanie za služby (plnenie zmluvy)

plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností)


V prípade osobných údajov spracovávaných za účelom splnenia zmluvy správca spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu ďalších 10 rokov, a to s ohľadom na dĺžku možnej reklamácie, premlčacej lehoty pri náhrade škody či ujmy.

Spracovávanie údajov zákazníkov so súhlasom na marketingové a obchodné účely


U zákazníka s jeho súhlasom Správca spracováva osobné údaje na marketingové a obchodné účely. So súhlasom na marketingové a obchodné účely bude Správca spracovávať osobné údaje zákazníka primárne na zasielanie emailových informácií o novinkách (newsletter) v sortimente či službách.

Poskytnutie súhlasu na marketingové a obchodné účely je dobrovoľné a zákazník ho môže kedykoľvek zadarmo odvolať priamo z newslettera alebo zaslaním žiadosti o vymazanie na email správcu. Tento súhlas zostáva v platnosti po dobu 10 rokov alebo do doby, pokiaľ ho zákazník neodvolá. Po uplynutí doby súhlasu je možnosť odsúhlasiť predĺženie splatnosti súhlasu na ďalších 10 rokov.

Spracovávanie osobných údajov zákazníkov, ktorí sa registrujú do eshopu


U zákazníka s jeho súhlasom dôjde pri registrácii k uloženiu osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresy, email a telefónne číslo. Táto funkcionalita slúži na uľahčenie opakovaných nákupov. Súhlas je možné odvolať písomne ​​na adresu správcu či emailom a údaje o registrácii budú vymazané.


Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou


V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania sa z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných Správcom, a to predovšetkým pre účely zabezpečenia lepšej prevádzky internetových stránok Správcu, štatistík návštevnosti a na účely internetovej reklamy Správcu – ďalšie viď nižšie.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

Kategória príjemcov osobných údajov

Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Pokiaľ títo dodávatelia spracovávajú osobné údaje odovzdané od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracovávajú osobné údaje iba v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak. S každým takýmto subjektom je uzavretá zmluva o spracovaní osobných údajov, v ktorej má spracovateľ stanovené prísne povinnosti na ochranu a zabezpečenie osobných údajov. Ide najmä o správu IT systémov, internetovú reklamu, logistické služby, spracovanie účtovníctva, daňové poradenstvo, v prípade Vášho súhlasu aj Váš email a informácie o nákupe spol. Heuréka.

Správca neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodným organizáciám.

Vaše práva

Vezmite prosím na vedomie, že máte právo:

právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať – písomne ​​či listom na kontakty správcu uvedené v

ýša

právo osobné údaje opraviť či doplniť – subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil či doplnil nepresné osobné údaje, podľa čl. 16 GDPR

právo požadovať obmedzenie spracovania – podľa čl. 18 GDPR, najmä pokiaľ subjekt údajov popiera presnosť spracovávaných osobných údajov

právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch - Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ak je spracovanie vykonávané na základe oprávneného záujmu, vrátane spracovania za účelom priameho marketingu.

právo na prenositeľnosť osobných údajov – subjekt má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi

právo na prístup k osobným údajom – subjekt má právo získať informáciu, či osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané a pokiaľ to tak je, právo získať k týmto osobným informáciám prístup podľa čl. 15 GDPR

právo podať sťažnosť dozornému orgánu

právo na výmaz osobných údajov v určitých prípadoch

ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov, zákone o spracovaní osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR).


Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov sú úplne dobrovoľné. Subjekt údajov nemá žiadnu povinnosť ich poskytnúť a za neposkytnutie mu nehrozí žiadna sankcia.

Ak však subjekt údajov svoje osobné údaje správcovi neposkytne, nebude možné uzavrieť medzi subjektom údajov a správcom zmluvu ani ju riadne plniť.

Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese sídla správcu.

Zabezpečenie osobných údajov

Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov

Správca prijal všetky vhodné technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe

Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.


Cookies

Správca za účelom zaistenia funkčnosti eshop riešenia využíva tzv. cookies, ktoré sú ukladané na zariadení subjektov údajov. Tieto cookies slúžia najmä na zaistenie funkčnosti eshop riešení, remarketingu (Sklik retargeting, Adwords) a mapovania pohybu subjektov údajov na webových stránkach (analýza návštevnosti pomocou Google Analytics). Cookies môže subjekt údajov odmietnuť, spravovať a vymazávať pomocou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači.

Webové stránky správcu využívajú technológie (marketingového) retargetingu od služby Sklik prevádzkované spoločnosťou Seznam.cz, a.s. so sídlom v Českej republike. Tá správcovi umožňuje zobraziť návštevníkom webové stránky, ktorí už prejavili záujem o produkty správcu, reklamy správcu v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.

Informácie získané z cookies služby Google Analytics sú anonymizované.

Záverečné ustanovenia

Zaškrtnutím voľby „Zasielať novinky“ v internetovom formulári či Registráciou v našom eshop riešení subjekt údajov (klient) súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami a spracovaním osobných údajov.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje bez vášho súhlasu na základe plnenia (kúpnej) zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť podľa 24.1.2022

 

Kategórie produktov

 

Aktuality

Lamelové zakrytie bazéna

24.02.2023
Lamelové zakrytie bazéna na výnimočnom mieste nad Jičinom..
Viac...

Lamelové zakrytie bazéna

15.04.2021
Lamelové zakrytie bazéna na výnimočnom mieste nad Jičinom..
Viac...

Výstavba foliového bazéna

05.09.2019
Dokumentácia z výstavby bazéna tvoreného tažkou bazénovou foliou..
Viac...
bazen a pes

Slaná voda v bazéne.

06.03.2014
Slaná voda v bazéne.
Viac...
Archív

Viac ako
20 rokov skúseností

Výhodné ponuky
a akčné výpredaje

Doprava nad
800 EUR ZADARMO

Zázemie
kamennej prodejne

Veĺká část
sortimentu skladom

Prevádzkovateľ

Marek Hlubuček

V.Dobiáše 496, Jičín 506 01

IČ : 74006410

DIČ : CZ7503283183

IBAN : CZ4220100000002000396577 FIO BANKA a.s.

SWIFT : FIOBCZPPXXX

 

Adresa prevádzkarne

Eshop-bazény.cz

Denisova 381

Jičín 50601, CZ

Otvorené : Pondelok-Piatok 9-17 hod

Kontakt

Tel : 00420 491 618 803 (provozovna Po-Pá 9-17 hod)

Mob : 00420 776 856 033

info@eshop-bazeny.cz
www.eshop-bazeny.cz

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.