Nachádzate sa tu : Homepage

PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na spotrebný tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.eshop-bazeny.sk

"Predávajúci" je firma Eshop-bazény.cz zastúpení: Marek HLUBUČEK, V. Dobiáše 496, Jičín 506 01 IČO: 740 06 410 DIČ: CZ7503283183 Registrácia ŽÚ Jičín evidenčné číslo živnosti: 360401-10187-00

"Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovar. Kúpnou zmluvou sa rozumie doklad o kúpe tovaru.

  Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.

 

2. OBJEDNANIE TOVARU, UZAVRETIE TOVARU

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných osobných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy (faktúry). Predávajúci si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, vyhradiť právo vystavenia zálohovej faktúry na objednávaný tovar.

 

3. CENA A ÚHRADA TOVARU

Všetky ceny uvedené na internetovom obchode www.eshop-bazeny.sk sú vč. 20% DPH. Ceny sú platné v čase objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Úhrada objednaného tovaru je možná tromi spôsobmi:

A. Platba dobierkou:

Cenu za tovar je uhradená v hotovosti pri jeho prevzatí od vodiča prepravnej služby.

B. Platba vopred bankovým prevodom:

Predávajúci zašle kupujúcemu na emailovú adresu, alebo telefonicky oznámi údaje pre platbu tovaru (celková suma, číslo bankového účtu, variabilný symbol) a po prevode sumy na účet predávajúceho bude tovar odoslaný.

C. Platba v hotovosti:

Pri prevzatí tovaru na adrese predávajúceho.


4. DODACIA LEHOTA

 
U každého výrobku je uvedená obvyklá doba expedície, ktorá je potvrdená a upresnená mailom alebo telefonicky po obdržaní záväznej objednávky. Doba doručenia v prípade zaslania  prepravnou službou je 2 racovné dni .

 

5. INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ A ZASLANÍ TOVARU NA SLOVENSKO
 
Slovenská verzia obchodu www.eshop-bazeny.sk  ponúka rovnaké výrobky ako Česká verzia www.eshop-bazeny.cz s tým, že ceny sú zde uvádzané v mene EUR. Ceny EUR sú denne aktualizované, prepočtom aktuálneho denného kurzu ČNB a východiskových korunových (CZK) cien uvedených na www.eshop-bazeny.cz

Pre zasielanie tovaru na Slovensko platia tieto podmienky:

Pri objednávke do 200 EUR preprava 15 EUR
Pri objednávke do 500 EUR preprava 10 EUR
Pri objednávke nad 500 EUR preprava zdarma

Na nasledujúci tovar sa nevzťahuje preprava zadarmo aj pri sume prevyšujúcej 500 EUR: Bazénový lem, Bazénové zastrešenie, Polystyrénové bloky, Infrasauny, Vírivé bazény, Čistiarne odpdaních vôd, Plastové bazény, Lamelové zakrytie


K vyššie uvedeným výrobkom je pripočítaný dopravné, ktoré je odsúhlasené vopred kupujúcim.


Platenie na Slovensko

Tovar je možné zaplatiť dvoma spôsobmi:

Dobierka - Pri platbe dobierkou bude účtovaná k cene tovaru preprava pozri vyššie. Dobierkové neúčtujeme.

Platba bankovým prevodom - Po odoslaní objednávky dostanete na váš mail zálohovú faktúru, po ktorej zaplatení na náš účet je tovar odosielaný na vašu adresu.

Doprava na Slovensko

Doprava sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej služby Radiálka sro alebo službou PPL podľa druhu tovaru. Rýchlosť doručenia je u služby PPL , DPD do 2 pracovných dní od expedície, a do 2 pracovných dní u služby TopTrans.

DPH na Slovensko
Tovar na Slovensko je faktúra vystavená v EUR s DPH vo výške 21%.


6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a bez udania dôvodu vrátiť tovar späť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnú cenu za tovar.

Pre vrátenie tovaru do 14 dní od prevzatia platia nasledujúce podmienky:

  - Kupujúci zavolá na telefónne číslo 776 856 033 alebo napíše na emailovú adresu info@eshop-bazeny.cz, a oznámi odstúpenie od zmluvy.
  - Uvedie číslo faktúry a svoje meno.
  - Tovar odošle s originál dokladom o kúpe (faktúrou) na adresu prevádzkarni: Eshop-bazény.cz, Marek HLUBUČEK, Denisova 381, Jičín 506 01
  - Tovar musí byť čistý a nepoškodený a kompletní.Predávající vracia plnú cenu tovaru, vrátane poštovného (prepravného).
 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané poukážkou, alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak odporujúce vyššie uvedeným podmienkam sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Vykazuje tovar zjavné chyby, tj najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v porušenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho dodanie tovaru, alebo na vrátenie kúpnej ceny. Voľbu vykoná Kupujúci.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby pre všetky druhy tovaru je minimálne 24 mesiacov, prípadne vyššie je toto písomne uvedené. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 
 
8. REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.

Za situácie, keď je tovar zasielaný Predávajúcemu na reklamačné opravu, si Kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy daného tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru, resp. zašle tovar späť Kupujúcemu na jeho náklady.

Nárok na uplatnenie reklamácie nevzniká okrem iného v prípade: neodbornej montáže, alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním a používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii. Reklamce ďalej nevzniká ak je predpokladaná životnosť tovar kratšiu ako jeho záručná doba, pri prirodzenom opotrebovanie tovaru, neúmerné zaťažovanie, ak nedostatky vznikli zavinením tretej osoby alebo neodbornými zmenami a opravami a aj škodami spôsobenými prírodnými vplyvmi.

Ak bola Reklamácia neoprávnená (predchádzajúci bod), Predávajúci účtuje kupujúcemu náklady na lokalizáciu a opravu závady.
 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci garantuje bezpečnosť poskytnutých osobných údajov.

Osobné dáta Kupujúceho sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym ďalším subjektom. Slúžia výlučne na realizáciu, potrebných účtovných operácií a zaúčtovanie platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Vyhľadávanie
Rýchly kontakt
.
tel. +420 776 856 033
info@eshop-bazeny.cz

.

Najpredávanejšie
Novinky
09.01.20 Bazénová fólia Alkorplan Touch

Štruktúrovaný 3D povrch, jedinečný vzhľad, elegancia, ojedinelá hrúbka 2,0mm, to je bazénová fólia Alkorplan TOUCH ...


30.01.17 Slaná voda v bazéne

Nové typy úprav pomocou slanej vody...


05.12.16 Lamelové zakrytie bazéna

Lamelové zakrytie na bazéne na výnimočnom mieste nad Jičínom...


Archív noviniek >>

Anketa
Jaké vybavení plánujte pořídit pro svůj bazén ?
protiproud
2864
ohřev vody
2833
bezchlorovou úpravu
3929
automatický vysavač
2276
zastřešení
2634
žádné, stačí mi co mám
1961

© 2005-2020 Eshop-bazeny.cz | Webprovas.com